SUCHO 2023 Opravdu chcete splachovat pitnou vodou?

Pitné vody, která je nám k dispozici je čím dál méně a v některých obdobích nebo na některých místech jí může být vážný nedostatek.

Podle doc. Václava Cílka, vědců a dalších odborníků celkový objem ročních srážek na planetě zůstává zhruba stejný, ale srážky se koncentrují do menšího počtu dní a jsou intenzivnější, střídají je dlouhá období sucha.

Znamená to, že celkové množství vody na planetě i konkrétně v ČR neklesá, ale k dispozici je nám jí stále méně.

Proč se to děje? A můžeme my sami udělat něco co zmírní tyto negativní dopady? Můžeme přispět k zachování dostupnosti vody jako klíčového zdroje, bez kterého se život na planetě neobejde? 

Hlavní příčiny výše popsaných změn v dostupnosti a distribuci vody obecně v současnosti jsou:

  • Neustálé zvyšování průměrné teploty
  • Intenzivní zemědělství 
  • Urbanizace resp. suburbanizace

 

Zvyšování průměrné teploty

Jsme si vědomi toho, že se průměrná teplota v ČR se za posledních 10 let zvedla cca o 0,9°C? A co nám vyjde když porovnáme dekádu 1961- 1970 s dekádou 2012-2021? Podívejme se na infografiku.

„Srovnání teplot jednotlivých měsíců dekád 1961–1970 a 2012–2021. Průměrná roční teplota se od roku 1961 zvýšila o 2,0 °C, ale oteplení se v různých měsících liší, například v květnu se teplota zvýšila průměrně o 1,6 °C. Nejvíce se oteplilo v prosinci, lednu, červenci a srpnu.“

Může se to na první pohled zdát, že růst průměrné teploty a její sezónní výkyvy nejsou tak velké, ale mají výrazný vliv hladinu spodní vody i celkový stav na vodní zásoby.

Vyšší teploty v zimních měsících způsobují menší sněhovou pokrývku (sníh rychleji taje nebo místo sněžení prší), což může má dopady na doplňování spodních vod – pomalu tající sníh vsakuje lépe než déšť, který často rychle odtéká z polí do potoků a řek. Vegetační období se prodlužuje, což vyvolává vyšší spotřebu vody. Suchá půda, která je v horkých měsících vystavena přívalových dešťům, zachytí jen málo vody, která rychle odteče do potoků a řek. 

Intenzivní zemědělství

Obrovské lány polí s jednou monokulturou jsou vlastně biologické pouště. Z důvodu používání těžké mechanizace dochází k udusávání půdy, honba za co nejvyššími výnosy vyžaduje nasazení chemie a umělých hnojiv. Půda jako živý organismus postupně degraduje a ztrácí absorpční schopnost zachytit vodu. Řešení je zmenšování lánu monokultur, tvorba mezí, remízků a mokřadů, které nejen pomůžou zadržovat vodu, ale zároveň zvyšují biodiverzitu, která pomáhá regenerovat půdu.

Urbanizace, suburbanizace

Oblast kolem měst – satelity neustále rostou a zvyšují tak tlak na dostupnost zdrojů včetně vody. Naproti tomu se vylidňují malé obce, které tím ztrácí peněžní zdroje nutné na péči o vodní infrastrukturu.

 

Změna je možná

Zásadní otázka je, jestli můžeme jako jednotlivci něco udělat pro zmírnění těchto negativních dopadů. Můžeme přispět k zachování dostupnosti vody jako klíčového zdroje, bez kterého se život na planetě neobejde? 

My jsme se rozhodli přispět k řešení tohoto problému pomocí recyklace šedé vody (lehce znečištěné odpadní vody ze sprch, van a umyvadel) zařízením Hydraloop. 

Věříme, že recyklace vody by se měla stát standardní součástí každé domácnosti a budovy, podobně jako využití fotovoltaických panelů, zachytávání dešťové vody nebo tepelné čerpadlo.

A proč je právě toto řešení vhodné pro domácnosti i firmy v ČR? 

Díky recyklaci šedé vody zařízením Hydraloop je možné snížit celkovou spotřeby vody až o 40% a tím také snížit o 40% produkci odpadní vody. Výsledkem recyklace je čirá, čistá, bezpečná voda, která může být znovu použita pro splachování toalety, praní, zavlažování zahrady nebo i doplnění bazénu.

Zanechte nám svůj kontakt a my Vám spočítáme možnou úsporu ve Vaší domácnosti.

Spočítáme Vám úsporu 

Spočítáme Vám předpokládanou úsporu ve Vaší domácnosti při použití systému Hydraloop a výsledek Vám zašleme na zadanou e-mailovou adresu. 

Hydraloop

Newsletter

Zásady ochrany osobních údajů

7 + 2 =

Stavíte dům nebo rekonstruujete?  

Chcete do svého bydlení zakomponovat udržitelná řešení a šetřit přírodní zdroje i své finance? Recyklovat efektivně vodu v domácnosti?

Technologie, které mají smysl, na co se zaměřit při stavbě, rekonstrukci a výběru vhodného řešení pro váš domov či jakoukoliv budovu, kde dochází na každodenní bázi k velké spotřebě vody.

Tato a další témata již brzy ve Vaší e-mailové schránce!