Zásady ochrany osobních údajů

 

Pokud jste návštěvníkem našeho webu nebo vyplníte kontaktní formulář, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně ochráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů je Ing. Michal Nahálka

 

Správcem osobních údajů je Ing. Michal Nahálka, který je jednatelem společnosti Alkapuri s.r.o., Wuchterlova 1608/10, Praha 6 – Dejvice, Česká republika, IČO: 06028357 provozující webové stránky www.alkapuri.cz. Michal Nahálka Vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem kontaktu s Vámi. Jedná se o Vaše jméno a e-mailovou adresu případně telefonní číslo. Uchovávat tyto údaje budeme maximálně po dobu 5-ti let od jejich vyplnění do formuláře.

Přímý marketing skrz e-mail

Vaše osobní údaje (e-mail, případně jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Zasíláme e-maily pouze na základě vašeho souhlasu. Vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou udržitelná řešení, technologie a inovace, ekologie, zachování přírodních zdrojů, recyklace vody, udržitelné bydlení na základě potvrzení odběru novinek ve formuláři na našich stránkách – k čemuž je třeba zadat vaše osobní údaje (e-mail, případně jméno) a na základě potvrzení zájmu, vyplnění a odeslání formuláře „Spočítáme Vám úsporu“ na stránce Hydraloop nebo D2D, případně na jiných stránkách, které mohou být v budoucnu přidány na web – k čemuž je třeba zadat vaše osobní údaje (e-mail, jméno), počet osob v domácnosti.  Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem “odhlásit se”  v patičce každého našeho e-mailu.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít tyto informace pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. 

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Pokročilý marketing na základě souhlasu 

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů třetím osobám

 

Vaše údaje zpracovává správce Ing. Michal Nahálka

Analytické nástroje

Abychom mohli měřit, jak se vám na našem webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. To je:

  • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

  • Stable.cz s.r.o. – Endora.cz

Marketing 

  • Facebook pixel (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F)
  • MailChimp  (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,Atlanta, GA 30308 USA)
  • Google Ads (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Sklik (Seznam.cz, a.s.

Retargeting návštěvníků, kteří již projevili zájem o naše podukty skrz reklamní síť Seznam.cz 

“Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“ Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/

Společnost Seznam.cz deklaruje, že pro účely on-line reklamy využívá pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat, nedochází tedy žádným způsobem k využívání jména, adresy (e-mailové ani poštovní) nebo telefonní čísla fyzických osob. IP adresy uživatelů nejsou pro účely behaviorálního cílení a retargetingu Skliku využívány a pokud ano, tak jsou zpracovávány pouze v anonymizované podobě.

Podrobnější informace naleznete na adrese https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jakou aktivitu na našem webu uskutečníte (mimo jiné vyplnění a odeslání formulářů “Více informací” a “Spočítáme Vám úsporu”) a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich reklam.

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout. Neumožňují tedy identifikovat konkrétní osoby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, kde najde informace o zpracování a využití dat společností Google https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

Google Ads zobrazování v reklamní síti Google

Sledování konverze (vyplnění a odeslání formulářů “Více informací” a “Spočítáme Vám úsporu”)

Remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů)

Rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat)

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@alkapuri.cz

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

 Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@alkapuri.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.  V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese. https://alkapuri.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 7.10. 2020

Děkujeme za Vaši důvěru!