Wadis – dezinfekce odpadní vody  

Systémy Wadis využívají unikátní patentované technologie k efektivní dezinfekci a úpravě odpadních vod, která je navíc ekologická a obejde se bez chemikálií.

Dezinfekce vody bez jakýchkoliv chemikálií.

Ideální řešení pro výzvy v oblasti čištění a úpravy vod pro města i průmysl.

Systémy Wadis

Systémy dezinfekce a úpravy vody Wadis se dodávají ve standartních přepravních kontejnerech. Kromě výhod samotné technologie je praktickou předností i jejich snadná instalace, malé prostorové nároky a jednoduchá údržba. Systémy jsou modulární a velikost konkrétního zařízení závisí na množství vody určené k úpravě.

Systém pro zpracování kalů

EPD (Electrical Pulse Discharge)  – Systém pro zpracování kalů

EPDP – Proces elektrického pulzního výboje pomáhá zpracovávat kal z odpadních vod v městských ČOV, nejlépe odpadní aktivovaný kal (WAS) – po zahuštění a před anaerobní digescí.

 • Zkracuje dobu anaerobní digesce o 40%,
 • Zvyšuje produkci bioplynu o 30%,
 • Snižuje objem výsledného suchého kalu po odvodnění o 20%,
 • Umožní přeměnu kalu třídy B na třídu A (volitelné).

Systém EPDP Wadis vylepšuje stávající ČOV zvýšením efektivity využití kalových nádrží bez významných investic do stávající infrastruktury.

Systém pro dezinfekci odpadních vod

EPDA (Electrical Pulse Discharge Air)  – Systém pro dezinfekci odpadních vod

EPDAP systém ošetřuje a dezinfikuje komunální sekundární nebo terciární odpadní vody pro opětovné použití pomocí inovativní technologie elektrického pulzního vzduchového výboje v kombinaci s bublinkovým provzdušňováním: 

Systém dezinfikuje vodu s cílem jejího dalšího využití:

 • Není citlivý na zákal odpadních vod (na rozdíl od UV záření),
 • Dosahuje vysoké míry odstranění bakterií (2 to 7 lr),
 • Účinně působí na všechny druhy mikroorganismů,
 • Nevznikají žádné vedlejší produkty dezinfekce.

Systém lze také použít k čištění a dezinfekci různých průmyslových odpadních vod.

Systém pro dezinfekci a redukci mikropolutantů

EPO systém používá EPOP (proces vysokonapěťového elektrického pulsu) ke zpracování komunálních odpadních vod obsahujících organické mikropolutanty za účelem jejího dalšího využití. Systém účinně odstraňuje mikropolutanty a herbicidy:

 • Snadná instalace systému,
 • Není třeba kontaktních nádrží pro následnou úpravu (na rozdíl od ozonizace),
 • Minimální tvorba vedlejších produktů dezinfekce.

Systém také upravuje a dezinfikuje různé průmyslové odpadní vody vznikající ve farmaceutickém, chemickém a těžebním průmyslu.

Kde najdou systémy Wadis nejlepší využití?

Průmysl

Wadis je možné použít pro dramatické snížení množství organického materiálu a mikropolutantů napříč různými průmyslovými odvětvími. 

Zvýšené množství průmyslových odpadních vod a vyšší úrovně znečištění životního prostředí vyžadují zvýšenou potřebu ekologických systémů čištění.

Obce

Systémy WADIS pomáhají obcím provozovat čistší, bezpečnější a produktivnější čistírny odpadních vod.

Mám zájem o více informací –Wadis

Wadis

Technologický proces Wadis

Znečištěná voda je čerpána do reaktoru s vyvíječem elektrických výbojů. Pulzní generátor se kontinuálně nabíjí nízkým příkonem a vydává přerušované vysoce výkonné impulsy mezi elektrodami ponořenými v proudící vodě. Výsledkem jsou vysoké rázové vlny světelného záření, včetně UV záření, silných magnetických a elektrických polí, ionizace, polarizace molekul, kavitace a velmi vysokých teplot ve výbojovém kanálu. Z reaktoru poté vytéká už upravená voda.

Neboli EPDP (Electrical Pulse Discharge Process) – Proces elektrického pulzního výboje vytváří úplnou hydrolýzu a dezinfekci vysokým elektrickým šokem v kalu:

– Zkracuje dobu lyzace,

– Zvyšuje produkci bioplynu,

– Snižuje objem výsledného suchého kalu

Umožní přeměnu kalu třídy B na třídu A (volitelné).

Neboli EPDAP (Electrical Pulse Discharge Air Process) využívá k dezinfekci odpadní vody proces elektrického pulzního vzduchového výboje v kombinaci s bublinkovým provzdušňováním:

– Není citlivý na zákal odpadních vod (na rozdíl od UV záření),

– Dosahuje vysoké míry odstranění bakterií,

– Účinně působí na všechny druhy mikroorganismů,

– Nevznikají žádné vedlejší produkty dezinfekce.

Neboli EPOP (Electrical Pulse Oxidation Process) používá vysokonapěťový elektrický puls, který je vybíjen nosičem plynu na stovky až tisíce Hertzů, k vytvoření plazmy, tvorbě hydroxylových radikálů (OH *) a dalších silných oxidantů:

– Redukuje mikropolutanty,

– Dezinfikuje upravenou vodu,

– Nevznikají žádné vedlejší produkty dezinfekce.

Telefonní číslo

h

Korespondenční adresa

Vavrečkova 5262, 76001 Zlín, Czech Republic