Rezervy ve využití dostupné energie a vody

Co potřebujeme k životu? Vzduch, vodu, jídlo (energii). Všeho je dost, jenom si to komplikujeme, nerovnoměrně rozdělujeme, pak to někomu chybí. Minule jsme se stručně zamýšleli nad důvody růstu cen za energie. Odhalila nám jej pandemie Covidu. Zmínili jsme mimo jiné...