Co potřebujeme k životu?

Vzduch, vodu, jídlo (energii).

Všeho je dost, jenom si to komplikujeme, nerovnoměrně rozdělujeme, pak to někomu chybí.

Minule jsme se stručně zamýšleli nad důvody růstu cen za energie. Odhalila nám jej pandemie Covidu. Zmínili jsme mimo jiné (na posledním místě) obchodní, politické a mocenské zájmy producentů energií. 

Bohužel to, co se od 24.2 2021 odehrává na Ukrajině nám bolestně připomnělo, že tyto důvody rozhodně na poslední místo nepatří. Mysleli jsme si, že se nám jako společnosti nic horšího, než pandemie nemůže stát. Ale ukázalo se, že lidé jsou ve vytváření problémů sami sobě mnohem horší.  Invaze Ruska na Ukrajinu přinesla dlouho zapomenuté utrpení, bolest a smrt, které teď denně zakouší Ukrajinský lid.

Nevyprovokovaná válečná agrese definitivně demaskovala nejenom povahu Ruského autokratického režimu, ale i úpadek Ruské společnosti. Důležitější lekci sebepoznání přinesla i pro nás Evropany. Znovu a důrazně nám připomněla naše nedostatky a chyby o kterých jsme tušili, ale dlouho jsme je neviděli nebo nechtěli vidět. Jsou to kromě jiného závislost na fosilních palivech, pohodlnost, nadspotřeba, nerovnoměrné hromadění bohatství a z toho plynoucí závislost a zneužívání moci.

Možnosti řešení za pomocí existujících technologií

Tento blog neaspiruje na podrobnou analýzu těchto problémů, na to jsou povolanější.

Klade si za cíl spíše hledat rezervy a možnosti řešení za pomocí existujících technologií a postupů. Je to toho dost co už můžeme dělat. Inspirací, nechť je nám sama příroda. Na evoluci života, která je vlastně nekonečné hledání rovnováhy mezi zdroji a jejich spotřebou měla dost času. Odhadem cca 4 miliardy let. To je hodně dlouhá a v podstatě nepředstavitelná doba. Během ní se vytvořil život založený zejména na uhlíku, vodíku a kyslíku a nekonečném koloběhu těchto prvku.

Když nepočítáme relativně zanedbatelné množství organismů fungujících na geotermální energii, je zdrojem energie všeho života slunce.

Co by nás tedy mohlo inspirovat?

Co by nás tedy mohlo inspirovat? Z miliard řešení problémů energie a zdrojů si můžeme vybrat třeba tyto:

  • Živé organismy většinou nemají velké rezervy
  • Energetické mechanismy v organismech pracují s velice malou spotřebou a vysokou účinností
  • Vše se recykluje
  • Vzduchu je zatím pro všechny dost
  • Vody je dostatek, a přesto není zřídkavý její lokální nebo časový nedostatek
  • Energetický zdroj drtivé většiny života je slunce i když formy jejího využití jsou velice různé
  • V přírodě najdeme centralizovaná i decentralizovaná řešení problému dostupnosti zdrojů. Obě mají své místo, výhody i omezení

V příštích dílech našeho blogu se zamyslíme, jak můžeme tuto inspiraci jako jednotlivci i jako společnost využít. Zamyslíme se nad tím, co nám poskytuje příroda i současná úroveň dostupných technologií.

Alkapuri.cz

Stavíte dům nebo rekonstruujete?  

Chcete do svého bydlení zakomponovat udržitelná řešení a šetřit přírodní zdroje i své finance? Recyklovat efektivně vodu v domácnosti?

Technologie, které mají smysl, na co se zaměřit při stavbě, rekonstrukci a výběru vhodného řešení pro váš domov či jakoukoliv budovu, kde dochází na každodenní bázi k velké spotřebě vody.

Tato a další témata již brzy ve Vaší e-mailové schránce!