Zachování rovnováhy v přírodě za pomocí technologických inovací 

Značka Alkapuri je inspirována horským masivem v Himalájích, kde s mohutnou silou a životem pramení řeka Alakananda a symbolizuje nám tak nespoutanost a krásu přírody.

Naším cílem je přispět k zachování rovnováhy v přírodě za pomoci technologických inovací a podpořit zachování rozmanitosti života na planetě Zemi tak, jak ho známe.

Skutečná hodnota vody 

BUDOUCNOST PRO NAŠI PLANETU

Příroda disponuje vlastními systémy k udržení rovnováhy, avšak náš současný životní styl je značně narušuje – zastavování ploch, či využívání nadměrné plochy půdy mají za následek rychlý odtok vody a sucho. 

Jen 0,007% celkového množství vody na planetě Zemi je v tuto chvíli možné využívat. Průměrná rodina spotřebuje 1200 l vody denně. Otázkou je, jaké množství a kvalita vody bude k dispozici pro budoucí generace. 

Náš stávající životní styl není udržitelný, pokud nechceme snížit jeho standard. Musíme vymýšlet nová řešení a využívat vodní zdroje hospodárněji.

Varování nestačí, musí být poskytnuto konkrétní řešení

Snižujeme spotřebu základního zdroje, kterým voda je

Celosvětově se 80% všech odpadních vod vrací do životního prostředí nevyčištěné (UNESCO 2017). Až příliš často je voda považována za levný zdroj a odpadní voda je považována za jednorázovou.

V Alkapuri s.r.o. poskytujeme řešení, která dokáží zužitkovat vodu, která by jinak zůstala nevyužitá nebo by se jednorázově zbytečně spotřebovala (šedá voda v domácnostech). 

Za pomoci našich technologií je možné zamezit zbytečnému plýtvání pitnou vodou tím, že ji lze opakovaně v domácnosti použít a šetřit tak přírodu i finance. 

Alkapuri.cz snižování spotřeby vody

Věříme, že recyklace vody by se měla stát standardní součástí každé domácnosti a budovy, stejně jako regulace klimatu, solární panely nebo tepelné čerpadlo.

Změna je možná a začíná u každého z nás! 

Hledáme a nabízíme inovace a řešení jak zachovat náš nejcennější zdroj. 

Telefonní číslo

h

Korespondenční adresa

Vavrečkova 5262, 76001 Zlín, Czech Republic