Šťastný nový rok 2022!

Je to možná trochu klišé snažit se o nové začátky, nové předsevzetí, nové cokoliv. Ale nezačínáme přece každé ráno nový den zas a znova? Tak proč se nezamyslet nad novým přístupem? Třeba k vodě?

Úspora energie díky zařízení hydraloop

Pamatujete si na dobu před Covidem?

Řešili jsme svoje vážné problémy každý den, jeden za druhým. Vzrušovali jsme se kvůli práci, vztahům na pracovišti, doma. Kvůli zpožděnému letu, známkám ve škole, výsledků prodeje atd. Pak přišel covid a vše bylo najednou jinak.

Zjistili jsme, že většina našich vážných problému vlastně až tak vážných nebylo.

Od té doby se hodně věcí se změnilo.

Mimo jiné i ceny energií, které začínám téměř všichni bolestně pociťovat. Energie ať už je to elektřina nebo plyn je pro způsob života většiny z nás skoro jako vzduch a voda. Pokud máme energie dost ani o ní moc neuvažujeme. Bereme ji celkem samozřejmě. A co znamená, že stoupá cena energie? Znamená to zjednodušeně že disponibilních zdrojů energie je relativně méně. Ať už je důvod objektivní (postupný odklon od uhlí, zvýšená nebo nerovnoměrná spotřeba, populační růst, odstavení některých elektráren) nebo obchodně politický (mocensko-politické zájmy producentů nebo jejich vedení).

V konečném důsledku něco, co lidstvo dostalo jako celek ve formě fosilních zásob nebo slunečního svitu kontroluje vědomě nebo nevědomě určitá omezená a relativně malá skupina lidí. Důsledky pak nese velká většina.

Nemůže se to stát i v případě vody?

Jasně že může a bohužel se to už děje. Jenomže ta změna je pomalá, postupná, často nepozorovaná a lidské vnímání skutečnosti je i ve světle událostí s probíhající epidemií covidu všechno jen ne objektivní a racionální.

V některých částech světa už nedostatek vody tragicky zasahuje do života lidí i přírody. Jinde, jako například u nás, to zatím tak závažné není.

Proto u nás máme zatím možnost využít dostupné prostředky, pomocí kterých můžeme vodu využívat efektivněji a hospodárněji. Podobně jako v jiných oblastech života, jsou řešení individuální i centralizovaná, kolektivní.  Nezapomínejme, že vodu dostáváme zdarma z přírody.

To nám umožňuje v mnoha případech být do velké míry nezávislí na centralizovaném řešení. Odpovědný individuální přístup ke spotřebě vody rovněž může pomoct situaci ve které je celá společnost. Jednou až bude cena vody stoupat podobně jako dnes stoupá cena energie, neklamné znamení jejího objektivního nedostatku, bude jasné, jak jsme se na tuto situaci připravení. 

Stále je čas provést účinná opatření na snížení spotřeby

Stále je čas provést účinná opatření na snížení spotřeby, omezení plýtvání a využití dosud používaných zdrojů.

Opatřením, které můžeme ovlivnit, se bude věnovat tento blog i tento web. Jedná se o využití šedých vod, dešťové vody apod. Jiná opatření přesahují dosah jednotlivce a spotřebitele. Jde o opatření týkající se zejména zemědělství a s tím související péče o krajinu. Menší rozlohy půdních bloků orné půdy, meze, remízky, mokřiny a podobná opatření pomohou regenerační schopnosti přírody a její schopnosti hospodařit s vodou. Samozřejmě prostor pro zlepšení nabízí i opatření v oblasti průmyslu a urbanizace. Tradiční moudrost sedláka i věda nabízí už dnes účinná a udržitelná řešení hospodaření s vodou. Tomu všemu se budeme postupně v tomto blogu věnovat.

Přejeme všem šťastný a úspěšný nový rok!

Alkapuri.cz

Stavíte dům nebo rekonstruujete?  

Chcete do svého bydlení zakomponovat udržitelná řešení a šetřit přírodní zdroje i své finance? Recyklovat efektivně vodu v domácnosti?

Technologie, které mají smysl, na co se zaměřit při stavbě, rekonstrukci a výběru vhodného řešení pro váš domov či jakoukoliv budovu, kde dochází na každodenní bázi k velké spotřebě vody.

Tato a další témata již brzy ve Vaší e-mailové schránce!