O technologii

Hydraloop 

Technologie úpravy vody Hydraloop je mezinárodně chráněna patenty

Hydraloop používá jedinečnou patentovanou technologii čištění a dezinfekce vody. Běžné systémy používají k úpravě vody filtry nebo membrány, které se ucpávají a vyžadují pravidelnou údržbu. Unikátní patentovaná technologie, která je srdcem Hydraloop, odstraňuje nečistoty, mýdlo a další znečištění vody, která může být z vany, sprchy či pračky, bez použití filtru a chemikálií. 

Kvalita vody nabízená společností Hydraloop je certifikovaná a splňuje nejpřísnější mezinárodní normy. 

Hydraloop je registrovaná ochranná známka. 

Úspora energie

Úspora energie v domácnosti s Hydraloop se děje třemi způsoby:

 

  1. Hydraloop model HOME  je nainstalován uvnitř. Shromážděná voda ze sprchy, vany a případně pračky / umyvadla uvolňuje své zbývající teplo do okolního prostoru pomocí záření, čímž šetří energii udržováním této oblasti v teple
  2. Pračka používá recyklovanou vodu z Hydraloop, která již má okolní teplotu (20°C), takže spotřebuje méně elektřiny k ohřevu vody z (20°C) na (37°C) v porovnání s ohřevem z (9°C) a tudíž se šetří energie.
  3. Za normálních okolností spláchne čtyřčlenná rodina toaletu 129 litry  9°C vody / den, čímž přivádí dovnitř do domu studenou vodu, kterou ústřední topení po každém spláchnutí znovu ohřeje na okolní teplotu. Se systémem Hydraloop má recyklovaná voda Hydraloop sloužící toaletám teplotu okolí  (20°C), takže se nepřivádí žádná studená voda, čímž se šetří energie a peníze. Vypočtená úspora energie pro rodinný dům se 4 osobami je 7339 MJ primární energie / rok, tj. ekvivalent úspory energie 600 kWh / rok.
Úspora energie díky zařízení hydraloop

Hydraloop kaskáda  

Recyklace vody až 6000 m³/den

S Hydraloop Cascade lze požadovanou kapacitu snadno nakonfigurovat podle množství jednotek Hydraloop, které jsou propojeny do jednoho recyklačního zařízení Hydraloop Cascade. Nabízíme řešení pro váš projekt s maximální kapacitou recyklace vody 6 000 m³/den 

Pokud nám pošlete výkres Vaší budovy, pomůžeme Vám navrhnout optimální řešení.

Hydraloop kaskáda - zařízení pro recyklaci šedé vody

Příprava připojení  

Produkty Hydraloop jsou stylové, takže nemusíte jednotku Hydraloop skrývat. Instalace v domě nebo budově je stejně snadná jako instalace jiných bílých drobných spotřebičů. Plocha pro instalaci zařízení nezabere více než 0,3 metru čtverečního.

Příprava připojení na systém Hydraloop je snadná v nově postavených projektech a v rámci rekonstrukce. Je také velmi dobře možné nainstalovat produkt Hydraloop do již vybaveným domů, bytů nebo budov. Další postup je v závislosti na konkrétní situaci.

Zařízení Hydraloop je skladné

Instalace

Celý proces spuštění a uvádění do provozu bude vyžadovat celkem ± 1,5 hodiny

Umístění zařízení Hydraloop a jeho uvedení do provozu je srovnatelné s připojením pračky. Po umístění a fixaci se zařízení Hydraloop připojí k rozvodům recyklované vody k toaletě/toaletám a pračce, dále se připojí na pitnou vodu a odpadní kanalizaci, spojí se s domácí wifi sítí a jednotka se zapne a otestuje. Centrální server Hydraloop provede rychlou kontrolu, aby zkontroloval výkon a připojení jednotky Hydraloop. Pokud je kontrola v pořádku, instalace probíhá podle pokynů společnosti Hydraloop. Celý proces spuštění a uvádění do provozu bude vyžadovat celkem ± 1,5 hodiny.

Požadavky na údržbu zařízení Hydraloop jsou velmi nízké

Servis zařízení

Požadavky na údržbu zařízení Hydraloop jsou velmi nízké. Přístroj je samočisticí a nepotřebuje pravidelné čištění nebo servis. Výkon každé jednotky Hydraloop je on-line monitorován 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a všechny součásti jsou kontrolovány interně. V nepravděpodobném případě, že součást zařízení selže, se Hydraloop automaticky přizpůsobí situaci. Pokud například dezinfekční lampa UV selže, přístroj se automaticky přepne do svého modulu pro záložní vodu (síť nebo dešťovou vodu) a přestane nabízet recyklovanou vodu. Vaše aplikace vás bude informovat, že váš systém běží na záložní zdroj vody. Váš servisní technik Hydraloop bude také informován emailem a může vám obratem nahradit UV lampu. Servisní zásah trvá asi 1 hodinu. Očekávaná životnost UV lampy je 4 roky, ale doporučujeme ji vyměnit každé 3 roky. Doporučujeme Vám nechat provést každoroční preventivní údržbu odborníkem.

 

 

Zařízení Hydraloop v koupelně

Máte více dotazů?

Telefonní číslo

h

Korespondenční adresa

Vavrečkova 5262, 76001 Zlín, Czech Republic